torsdag 21 oktober 2010

BOBCATSSS 2011

Nu är det snart dags för nästa BOBCATSSS-konferens! Den 31 januari - 2 februari 2011 är det dags och den här gången går deltagarnas resa till Szombathely i västra Ungern. Årets arrangörer är studenter och lärare från universiteten i Szombathely, Osl och Eisenstadt i Österrike. Ta en titt på konferensens hemsida här!

Årets konferenstema är "Finding New Ways":

"Over the past few years the world and accordingly the field of library and information science have faced a multitude of changes and innovations - and library and information professionals have been given the exciting challenge of changing and innovating right along with them. In the 2011 conference we want to put focus on how to face these challenges head on, through exploring the new ways people use libraries and the new ways in which librarians work."

Deadline för abstractinlämningen är sista oktober och årets fallstudiestudenter på Bibliotekarieprogrammet på BHS slipar just nu på sina papers för fullt. Med på resan till Ungern följer Magnus Torstensson, Alen Doracic och Amira Sofie Sandin, som är ny i BOBCATSSS-truppen på BHS.

Förhoppningsvis tas BobcatsssBloggen snart över av de nya konferensdeltagarna!