tisdag 14 december 2010

Tre presentationer och två posters

Just nu är vi mitt uppe i att skriva om våra fallstudier från i våras till konferens-papers och posters, då vi lyckats få tre presentationer och två posters accepterade på 2011 års Bobcatsss-konferens. Årets tema på konferensen "Finding new ways", innefattar allt från nya användargrupper, biblioteket som en mötesplats, nya arbetsmetoder till den professionella rollen kommer det att finnas mycket att ta till sig under de tre dagarna som konferensen kommer att hållas i Szombathely i Ungern.

En presentation av alla deltagare kommer att läggas ut i januari då vi kommer att träffas inför konferensen.