torsdag 3 februari 2011

Hemma igen

Åter i Sverige nu och allt är väl. Det har varit en riktigt bra tur till Ungern. Szombathely var fint och konferensen över förväntan.

Tänkte bara dela med mig av en liten film från invigningen i måndags då de uppträdde med ungersk dans från Transylvanien. Rätt häftigt med alla klacksparkar.

tisdag 1 februari 2011

Saras och Hannas redovisningar

Idag har Sara hållit sin presentation om rollspelares och lajvares informationsbehov och hur folkbiblioteken kan tillgodose dem. Det var spännande och efteråt blev det diskussion med likasinnade norrmän.
Sedan presenterade Hanna sin affisch i stora hörsalen. Hennes studie handlade om hur bibliotekskatalogen kan bli ett lättare och roligare verktyg för användaren. Efteråt bjöds det på Ahlgrens bilar för att sprida lite svensk kultur och för att locka folk till sig folk.

Workshop om bibliotekens användande av web 2.0

Tidigare idag så var vi på en workshop om hur biblioteken kan använda sig av webb 2.0 för att nå ut till flera användare. Workshopen gick ut på att deltagarna delades upp i två grupper, en som skulle titta på besökarens behov och en från bibliotekariens perspektiv. Inom grupperna diskuterade vi fram förslag på förbättringar; som bättre utbildade bibliotekarier på området, att visa på att intresset fanns för tekniken hos användarna och öppna upp för nya möjligheter.

Workshopen var intressant då inte bara ett lands problem gavs till känna utan man fick ta del av olika perspektiv.