måndag 3 juni 2013

Kallelser till Konferensdeltagande

Aktiviteten på bloggen har inte varit den bästa under de senaste månaderna, men vi får hoppas på en ändring snart!

Första kallelsen till konferensdeltagande skickades ut den 6 maj och idag kom den andra. Är du intresserad av att delta? Gå in på vår webbplats för mer information om hur du ansöker: http://bobcatsss2014.hb.se/?page_id=24.

Temat för konferensen är "Library (r)evolution: Promoting sustainable information practices" därför att vi vill få till en diskussion kring hållbar utveckling inom biblioteks- och informationsvetenskap, samtidigt som möjligheter och svårigheter ska kunna identifieras. Vill du läsa mer om temat och våra sex underteman kan du följa denna länk: http://bobcatsss2014.hb.se/?page_id=242.